OMER SAYGIN EN

Dr. ÖMER SAYGIN

Dr.Ömer Saygın, Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği lisans ve İ.Ü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Mühendisliği yüksek lisans mezunu ve İ.Ü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Mühendisliğinde Doktora ünvanına sahiptir.

2003 yılında Deniz Harp Akademi’sinde, “Üst Yönetici Program”ını tamamlamıştır. 2010 yılında A.Ü Yerel Yönetimler Uzmanlığı ve 2015 yılında A.Ü Uluslararası İlişkiler lisans mezunudur. İstanbul Üniversitesinde Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Mühendisliği Doktorasını 2019 yılında almıştır.

Deniz Kuvvetleri K.lığı, Um Deniz Sanayi A.Ş, Perini Navi/İtalya, Brigthwell Holding/Hollanda, Primo A.Ş, San Metal A.Ş şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. ‘’Uzakyol Başmühendisliği’’ ehliyeti, Kalite Yönetim Sistemlerinde ‘’Uluslararası Başdenetçi ‘’ ve ISPS Code kapsamında uluslararası ‘’CSO, SSO, PSO’’ sertifikasyonlarına sahiptir.

2003-2006 yılları arasında Donanmada subaylara liderlik, takımdaşlık, müzakere, iletişim teknikleri, teknik, lojistik yönetim, kalite ve bakım sistemleri gibi konularda eğitimler vermiştir.

Dr. Ömer Saygın, Bahçeşehir Üniversitesi ile beraber yapılan ilk Fütürizm Okulu’nda ‘’Bilgi Toplumu ve Başarı’’ konulu dersi vermiş, bunun yanı sıra ‘’Kariyer Ekspresi’’ kapsamında çeşitli üniversitelerde ‘Gelecek’’ ve ‘’Geleceğin Meslekleri’’ Konferansları vermiştir.

Fütürist olan Dr. Ömer Saygın fütürizm, yönetim, liderlik konularında çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Disiplinler arası yaklaşımla Liderlik, Yönetim, Takımdaşlık İletişim, İnsan Faktörü 3.0, konularında freelance olarak eğitim programları tasarlayıp sunmakta ve 2014 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Biriminde; çeşitli sertifika ve eğitim programlarında bireysel ve kurumsal gelişim programlarında Eğitmen olarak yer almaktadır.